Twój koszyk jest pusty Strona główna | Kontakt | Regulamin | Płatność i dostawa | Pomoc | Formularz kontaktowy | Artykuły logowanie | rejestracja
Szukaj
Menu
Producenci

Waluty

Pobierz cennik
format xls, format html

strona główna: Regulamin

Regulamin - Smartmarket

Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia prosimy uprzejmie o zapoznanie się z przedstawionym poniżej regulaminem.

Informacje ogólne
Sklep Smartmarket prowadzony jest przez firmę SMART Jan Solawa., której siedziba mieści się pod adresem:
09-400 Płock
ul. Jasna 12/1

NIP 774-285-7892
Reg.: 141173843

Firma SMART Jan Solawa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Ewentualne zmiany i aktualizacje będą dostępne na stronie www.smartmarket.pl.
Firma SMART Jan Solawa zastrzega sobie prawo do czasowego unieruchomienia strony www.smartmarket.pl

1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację regulaminu w pełnej jego postaci.
2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
3. Przez złożenie zamówienia rozumiemy podanie wszystkich niezbędnych danych rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi po jego potwierdzeniu telefonicznym lub poprzez pocztę elektroniczną.
5. Brak potwierdzenia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
6. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji złożonych zamówień a w przypadkach budzących wątpliwości prawo odstąpienie od jego realizacji.
7. Rozpoczęcie realizacji zamówień następuje w pierwszy dzień roboczy po dokonanej weryfikacji.
8. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w razie wystąpienia wyjątkowych okoliczności może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie powiadomiony.
9. Ceny obowiązujące w sklepie są cenami brutto (zawierają 22% podatek VAT).
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów, nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji.
11. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
12. Zamówione produkty są dostarczane w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
13. Koszty wysyłki wliczone są w kwotę pobrania lub przelewu.
14. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów termin realizacji będzie uzależniony od czasu skompletowania zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
15. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są objęte gwarancja producenta.
16. Reklamacje dotyczące mechanicznych uszkodzeń przesyłki będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
17. W przypadku wystąpienia w zamówionych produktach wad lub uszkodzeń należy reklamowany towar wraz z opisem i fakturą odesłać z powrotem do nas. Jeżeli reklamacja jest zasadna towar zostanie natychmiast wymieniony na nowy, lub koszty towaru zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi. W obu przypadkach koszty przesyłki pokrywa sklep Smartmarket.pl
18. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia kontaktując się telefonicznie.
19. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że produkt jest w stanie niezmienionym i nie nosi śladów montażu i odesłać wraz z fakturą na adres z dopiskiem „Zwrot”. Koszty dostawy jak i zwrotu pokrywa Klient.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
21. Gwarantujemy naszym Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 O ochronie danych osobowych.

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /_tools/session/session.inc.php on line 135

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /_tools/session/session.inc.php on line 135

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /_tools/session/session.inc.php on line 135